Silajın Faydaları Nelerdir?
 • Yeşil ve sulu yemlerin bulunmadığı özellikle kış dönemlerinde hayvanların sulu yem ihtiyacını karşılar.
 • Silolama ile güneşte ot kurutma yöntemlerine göre çok daha az besin maddesi kaybı olmaktadır.
 • Silo yemleri aynı alandan elde edilen kuru ota göre üçte bir oranında daha az hacim kaplar. Depo masraflarını en aza indirir.
 • Silaj kaba yem Hayvanların iştahını arttırır. Silajla beslenen hayvanlarda et ve süt verimi daha yüksektir.
 • Silajlık bitkiler tarlayı erken boşaltır, diğer ürünlerin ekimi için uygun zaman kalır.
 • Hububat sonrası veya pamuk öncesi yetiştirilen silajlık bitkiler araziden ana ürün yanında değerli hayvan yemi elde edilmesini sağlar.
 • Silo yemleri açılmadıkça yıllarca bozulmadan kalır ve kaba yemin bulunmadığı dönemlerde yetiştiricinin kurtarıcısı olur.
 • Yeşil yemlerin açıkta kurutulamadığı zamanlarda bu yemlerden azami yararlanmayı sağlar.
 • Kuruduğu zaman sertleşerek hayvanların severek tüketemeyeceği birçok bitki veya bitki kısımları silolandığında hayvanlar tarafından sevilerek tüketilebilir.
 • Saman ve kuru ot yığınlarında sıkça görülen yanarak yok olma tehlikesi silaj için söz konusu değildir. Yangın riski yoktur.
 • Yabancı ot tohumları silo içerisinde ölür, gübre ile tekrar tarlaya taşınıp zararlı olma özelliğini kaybeder.
 • Kabızlığı önleyici, laksatif yani yumuşatıcı özelliğe sahiptir. Vitaminlerce zengin olup, sindirilme derecesi yüksektir.
 • Mekanizasyona uygundur.
 • En önemlisi, diğer yemlere göre çok daha ucuza mal olur.