Hayvanlara Verilecek Günlük Silo Yemi Miktarları

Süt ineklerine : 15 -30 kg
Düvelere : 10 -15 kg
Danalara : 5 -10 kg
Besi danalarına : 10 -20 kg
Besi başındaki danalara : 5 -10 kg
Koyun ve keçilere : 3 - 6 kg

Genç ve gelişmekte olan hayvanların beslenmesinde silo yemlerinin günlük 2-3 kg kaliteli kuru ot veya yonca kuru otu ile 1,5-2 kg yoğun yemle birlikte verilmesi gereği unutulmamalıdır. Süt sığırlarının beslenmesinde daima en kaliteli silo yemleri; süt verim döneminin başındaki yüksek verimli ineklerle, yakın gebe ineklere ve genç buzağılara verilmelidir. Daha az kaliteli silajlar ise kurudaki ineklerlerle, düşük verimli hayvanlara, düve ve tosunlara verilebilir.